Anmälan

Anmälan sker på www.dancecenterorebro.se. Anmälan bekräftas med ett Antagningsbesked och Betalinformation som skickas till mailen du har angett när du har gjort din anmälan. En anmälan är bindande om den inte återtas enligt reglerna om ångerrätt. Ångerrätten innebär att deltagaren har full ångerrätt i 14 dagar efter att deltagaren har mottagit antagningsbeskedet till den anmälda kursen. För att ångra köpet skickar deltagaren ett mail till info@dancecenterorebro.se inom 14 dagar från det att deltagaren fått antagningsbeskedet från Dance Center Örebro. Om kursen har startat och deltagaren har deltagit vid ett kurstillfälle har deltagaren accepterat att avstå sin ångerrätt.

Avbokning av kurs

Vid förhinder att delta på kursen så som långvarig skada eller sjukdom sker återbetalning av resterande lektioner efter att deltagaren uppvisat läkarintyg eller motsvarande som styrker att deltagaren inte kan delta i undervisningen. Återbetalning sker för kvarvarande lektioner som deltagaren inte kan delta på.

Inställd/ändrad kurs 

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart har du rätt att återfå hela kursavgiften. Vi förbehåller oss rätten att ändra lärare och studio på Dance Center Örebro om nödvändigt. 

Byte av kurs

Byte av kurs kan ske i mån av plats under de två första kursveckorna. Maila din förfrågan om byte till info@dancecenterorebro.se.

Media

Dance Center Örebro kan komma att dokumentera under danslektioner eller andra evenemang. Dessa bilder/filmer kan även komma att publiceras på sociala medier/hemsida. Vill du eller ditt barn ej synas på foto/film på Dance Center's sociala medier eller i annat marknadsföringssyfte meddela din danslärare samt skicka ett skriftligt mail till info@dancecenterorebro.se

GDPR

Dance Center Örebro registrerar endast kunddata i syfte att kunna administrera din anmälan och betalning. När du gör din anmälan så innebär det att du samtycker till att vi registrerar personuppgifter. 

Data som lagras är: namn, adress, personnummer, vårdnadshavarens namn och personnummer (om deltagaren är minderårig, mailadress

Det är endast den administrativa personalen som har tillgång till de lagrade uppgifterna. Uppgifterna sparas så länge som deltagaren fortsätter att vara aktiv i Dance Center Örebro's kursverksamhet eller så länge som bokföringslagen kräver att uppgifterna sparas. Vi lämnar eller säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.